Financiën

Stichting Seniorenwens voelt zich in hoge mate verantwoordelijk om donateurs duidelijkheid te geven over de plannen en activiteiten. Transparantie en openheid zijn erg belangrijk. Stichting Seniorenwens heeft sinds 1 januari 2015 de ANBI status en legt jaarlijks verantwoording af over de activiteiten in het jaarverslag. Bekijk ook het beloningsbeleid en het beleidsplan van Stichting Seniorenwens.

Download jaarrekening 2016